Vad är förflyttningsfordon?

Förflyttningsfordon utgörs av eldrivna fordon avsedda för en person, såsom elskotrar, elrullstolar och andra fordon med liknande användningsområde. Elrullstolar och andra förflytningsmedel är avsedda för personer med funktionsnedsättningar och är medicintekniska hjälpmedel. De har sedan länge funnits på marknaden. Ett nytt sådant fordon är Segway som är ett alternativ till cykel och rullstol för såväl personer med som utan funktionsnedsättningar.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/segway-klassad-som-cykel-1.475435