Segway

Segway är ett fordon med två hjul som har ett gyrosystem som håller balansen, vilket gör att den är självbalanserande. För att åka framåt eller bakåt, lutar föraren sig framåt eller bakåt. För att svänga lutar föraren styrstången åt höger eller vänster. Fordonet bromsas genom att föraren under färd lutar sig bakåt.

Segway har en bredd av 630 mm. och väger ca 50 kg. Högsta hastigheten är 20 km/h.