Olika fordon

Detta avsnitt ger en sammanfattande beskrivning av några olika typer av förflyttningsfordon som finns på marknaden. Förflyttningsfordon utgörs av eldrivna fordon avsedda för en person, såsom el-skotrar, elrullstolar och andra fordon med liknande användningsområde. Elrullstolar och andra förflyttningshjälpmedel är avsedda för personer med funktionsnedsättningar och är medicintekniska hjälpmedel och har sedan länge funnits på marknaden. Medicintekniska hjälpmedel ligger inom Läkemedelsverkets ansvarsområde och för dem finns bestämmelser om tekniska krav och användning. Det finns nu på marknaden andra förflyttningsfordon som är avsedda för alla men som inte är särskilt utvecklade för att kompensera för en skada eller en funktionsnedsättning hos brukaren. Informationen hämtad från trafikverket.

Exempel på olika förflyttningsfordon.

Eldrivna rullstolar

Eldrivna rullstolar finns i olika utföranden för olika användningsområden. Det finns ett flertal tillverkare av eldrivna rullstolar som tillverkar elrullstolar för inomhusbruk, begränsat utom husbruk och utomhusbruk. Rullstolarna finns i olika storlekar för olika brukare. Rullstolar används av personer som inte kan gå eller av personer som har svårt att gå längre sträckor. En rullstol måste passa till den enskilde brukaren och dennes krav. Det finns därför stora skillnader med hänsyn till såväl konstruktion som funktion mellan olika rullstolsmodeller. Elrullstolar kan ha drivning på framhjulen eller bakhjulen. De har vanligen ett elektroniskt reglage för styrning och hastighet. Elrullstolar har vanligen en avancerad sittenhet med individuella inställningsmöjligheter för brukaren.

Elrullstolar för begränsat utomhusbruk brukar klara ca 5 – 7 cm steghöjd och elrullstolar för utomhusanvändning ca 10 – 15 cm. Elrullstolarnas vikt ligger vanligen mellan 80 och 200 kg, längd mellan 950 och 1500 mm. och bredd mellan 550 och 750 mm. Elrullstolar för små barn har vanligen en högsta hastighet på 7,5 km/t medan rullstolar för större barn och vuxna vanligen har en högsta hastighet på 12 – 15 km/t.

El-skotrar

El-skotrar finns i olika utföranden för olika brukare och användning i olika miljöer. Skotrar kan ha två, tre eller fyra hjul och en sitt- eller ståplats för föraren. El-skotrar är avsedda för personer som kan gå kortare sträckor men som har svårt att gå längre sträckor utomhus.

De i Sverige vanligaste el-skotrarna har tre eller fyra hjul och ett säte för föraren. Dessa skotrar har vanligen manuell styrning med ett styre och elektroniskt reglage för hastighet. Vissa el-skotrar är CE-märkta enligt medicintekniska direktivet och uppfyller samma teknisk krav som rullstolar, medan andra är CE-märkta enligt andra direktiv eller standarder. Skotrarna brukar klara ca 5 – 12 cm steghöjd. Vikten ligger vanligen mellan 50 och 200 kg, längden mellan 1000 och 1600 mm. och bredden mellan 500 och 750 mm. Sådana el-skotrar har vanligen en högsta hastighet på 10 – 15 km/t.

El-skotrar med två hjul eller ståplats för föraren har hittills varit relativt ovanliga i trafiken i Sverige. Sådana skotrar har en längd av 1000 – 1400 mm., bredd av 430 – 700 mm. och vikt av 25 – 100 kg. Högsta hastigheten ligger på 10 – 20 km/t.

Segway

Segway är ett fordon med två hjul som har ett gyrosystem som håller balansen, vilket gör att den är självbalanserande. För att åka framåt eller bakåt, lutar föraren sig framåt eller bakåt. För att svänga lutar föraren styrstången åt höger eller vänster. Fordonet bromsas genom att föraren under färd lutar sig bakåt. Segway har en längd av 630 mm., bredd av 630 mm. och vikt av ca 50 kg. Högsta hastigheten är 20 km/t.